Top Tag

Ultimele stiri

Cum explică psihologii gestul tulburător al mamei din Constanța care a încercat să-și arunce copila în fața mașinilor Primar de 20 de ani, Emil Boc explică de ce s-a construit haotic: ”Până s-au reglat regulile a făcut fiecare tot ce a vrut”

Printre proiectele de aprobat de către Guvern se află și contractul de finanțare pentru Spitalul regional Cluj cu Banca Europeană de Investiții, precum și modificările la Codul Rutier, ce cuprind sancțiuni drastice pentru șoferii vitezomani sau certați cu legea, stabilirea numărului de 100.000 de lucrători străini pe piața muncii din România, ajutor pentru fermieri, la reducerea accizei la motorină.

LISTA proiectelor aflate pe masa Executivului, joi, 27 ianuarie:

I.    PROIECTE DE LEGI1.    PROIECT DE LEGE privind datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din sectorul publicProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/LG.pdf2.    PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Contractului de finanţare (Spitalul Regional de Urgenţă Cluj) dintre România și Banca Europeană de lnvestiții, semnat la București la 11 noiembrie 2021 și la Luxemburg la 15 noiembrie 2021Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/LG-1.pdf3.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la 4 aprilie 2021, la AmmanProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/LG-2.pdf

II.    PROIECTE DE ORDONANȚE1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publiceProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/OG.pdf2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscalProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/OG-1.pdf3.    PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea Legii nr. 190/2012 privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerianProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/OG-2.pdf4.    PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutierăProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/OG-3.pdf

III.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piaţa forţei de muncă în anul 2022Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-48.pdf2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuința de serviciu, cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecților şi a subprefecților, aferente anului 2022Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-49.pdf3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeței de 465.552 mp, fond forestier din grupa I funcţională – vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie, subgrupa 1.4.a. – păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Râmnicu VâlceaProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-50.pdf4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată in agriculturăProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-51.pdf5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru retragerea statutului de recunoaştere a utilităţii publice Asociaţiei “Uniunea Asociaţiilor de Proprietari Constanţa”Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-52.pdf6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-53.pdf7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Slătioara, judeţul OltProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-54.pdf8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea· inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliarăProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-55.pdf9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Autostrada Buzău – Focşani”, judeţele Buzău şi VranceaProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-56.pdf10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aparținând domeniului public al statului şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Penitenciarului Bucureşti Rahova, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a obiectivului de investitie. “Autostrada de centură Bucureşti 0+000- km 100+900- sector Centura Sud’ km 52+770 – km 100+900″Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-57.pdf11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Prahova, Harghita, Sibiu, Braşov, Constanţa, Cluj, Timiş, Bacău, Ilfov şi Municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-58.pdf12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea articolului 3 al Hotărârii Guvernului nr. 1112/2020 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Muzeului Ororilor Comunismului în RomâniaProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-59.pdf13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-60.pdf14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, a terenului forestier în suprafaţă de 95,4697 ha, în vederea realizării obiectivului de interes naţional şi utilitate publică ,,Autostrada Braşov – Târgu Mureş – Cluj – Oradea, Secţiunea 3B Mihăieşti – Suplacul de Barcău”Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-61.pdf15.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți

IV.    RAPOARTE1.    RAPORT al Guvernului României privind implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă 2017 – 2021Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/RAPORT-1.pdf2.    RAPORT privind activitatea întreprinderilor publice, pentru anul-2020Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/RAPORT-2.pdf

V.    MEMORANDUMURI1.    MEMORANDUM cu tema: Stadiul măsurilor necesare îndeplinirii condițiilor favorizante 2021-2027Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/MEMO-4.pdf2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Programului de cooperare în domeniile educaţiei şi formării între Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam pentru perioada 2022-2026Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/MEMO-5.pdf3.    MEMORANDUM cu tema: Estimările pentru anii 2022 şi 2023 cu privire la contribuţia UE din fondurile europene structurale şi de investiţii şi fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoaneProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/MEMO-6.pdfAnexă: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/Anexa-MEMO.pdf

VI.    PUNCTE DE VEDERE1.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportuluiProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/152.pdf2.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii societăților nr. 31/1990Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/153.pdf

3.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţiiProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/154.pdf4.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 46/2008 privind Codul SilvicProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/155.pdf

VII.    INFORMĂRI1.    INFORMARE privind localitățile în care sunt îndeplinite condiţiile pentru organizarea alegerilor parțiale pentru primar şi consiliul localProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/INFO.pdf2.    INFORMARE asupra progreselor înregistrate în cadrul IPCEI ME/CT (microelectronica)Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/INFO-1.pdf

VIII.    ANALIZE1.    ANALIZA privind progresele înregistrate în realizarea reformelor şi atingerea ţintelor şi jaloanelor din PNRRProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/NOTA-5.pdf

IX.    NOTE1.    NOTĂ privind stadiul pregătirii perioadei de programare 2021-2027 Ianuarie 2022Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/NOTA-6.pdf2.    NOTĂ privind stadiul absorbţiei PO 2014-2020 şi estimările lunare privind declarațiile de cheltuieli, pentru anul 2022 ale autorităților de management din cadrul Ministerului Investițiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) şi Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA)Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/INFO-2.pdfAnexă: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/ANEXA-33.pdf

Ultimele Stiri | Realitatea.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *